Opleiding & Training tot Bemiddelaar

U wil erkend bemiddelaar worden?

Training in bemiddeling

Ik bied trainingen aan rond specifieke, aparte onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • Hoe bemiddelen in 1 dag?
 • Juridische aspecten van bemiddeling en deontologie van de Bemiddelaar
 • Cross Border Mediation 
 • Partnergeweld
 • Gevolgen van een echtscheiding op kinderen/ouders

inschrijven via de website van Katrien Sansen

Wat houdt de basis opleiding bemiddeling in?

De volgende thema’s komen in acht lesdagen aan bod :

 • De uitleg en voorstelling van wat bemiddeling is aan de hand van videofragmenten, de maatschappelijke inkadering en analyse van de verschillende vormen van conflictoplossing.
 • De psychologische aspecten van bemiddeling met een persoonlijkheidsanalyse.
 • De sociologische aspecten met betrekking tot ethiek, verdraagzaamheid, autonomie, vertrouwelijkheid.
 • De onderhandelingsmethodes en conflicttheorieen.
 • De juridische aspecten van bemiddeling met een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie van de bemiddeling, zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Het bemiddelingsproces met de verschilldende fases, geïntegreerd tot één samenhangend geheel.
 • Veel praktijkoefeningen en rollenspelen.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is het proces waarbij een neutrale en onafhankelijke tussenpersoon twee of meerdere mensen begeleidt om te komen tot een oplossing. In die overeenkomst staan de akkoorden over de relatie – of scheidingsproblemen. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de mensen een platform krijgen om constructief te praten met mekaar en inzicht in het emotionele proces en de praktische kant van de ander te krijgen.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die over een bachelor diploma beschikt en minimaal vijf jaar beroepservaring kan voorleggen, mag de opleiding starten en komt in principe in aanmerking om als bemiddelaar erkend te worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Maar voor ons speelt het basisdiploma geen rol. In tegendeel, een verworven expertise in een technisch domein kan een pluspunt zijn om in sommige conflicten te bemiddelen.

Bemiddeling is het beroep van uw toekomst!

Door het stijgend aantal echtscheidingen, of 1 op 2, komen meer en meer mensen in aanraking met conflicten en problemen in families, zeker als er kinderen zijn. Bemiddeling wordt hoe langer hoe belangrijker om mensen op een efficiente, goedkope en snelle manier beslissingen te laten nemen voor hun toekomst en tot een volledige echtscheidingsovereenkomst te komen, bijvoorbeeld. Sinds recent bemiddeling ook door de Familierechtbank aangeraden, of toch minstens voorgesteld wordt, zijn bemiddelaars broodnodig om mensen uit de rechtbank weg te houden en oplossingen aan te reiken.

 

Wat mag u verwachten?

 • Een persoonlijke cursus op maat, die u anders leert communiceren, met een levenslange impact op uw medemens
 • Een uitgebreide theoretische kennis, afgewisseld met een belangrijk praktisch en ervaringsgericht luik, met alle aspecten om een goede bemiddelaar te worden.
 • De ontwikkeling van uw persoonlijke vaardigheden, die bij een management of juridische training vaak uit het oog verloren worden.
 • Een hoop praktijkoefeningen en rollenspelen gericht op communicatie, onderhandeling, de fasen van het bemiddelingsproces, cultuurverschillen bij gemengde koppels, conflictmanagement en uw persoonlijkheidskenmerken. Ook aan de hand van videofragmenten.
 • De nodige communicatieve en psychologische vaardigheden, die u optimaal leert inzetten voor het ontwikkelen van een eigen bemiddelingsstijl.
 • Een effectief diploma als bemiddelaar voor de studenten, die met succes slagen voor de Basisopleiding. Zij mogen hiermee aan de slag en kunnen verdere stappen zetten om erkend te worden als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie.
 • En tenslotte, onmiddellijk aansluitend de specialisatie-opleiding Familiale bemiddeling.