Contactherstel

Ik begeleid u door deze stressvolle periode

Contactherstel in de volgende situaties:

 • een ouder en een kind hebben elkaar een hele tijd niet gezien.
 • een voorbereidend gesprek van de ouder en het kind apart met de bemiddelaar vinden plaats, niet noodzakelijk beide ouders samen.
 • het kind of de ouder stelt een vraag of laat het toe om de ander te zien. Het gaat erom tot een andere afspraak te komen dan voordien. 
 • het recht van het kind om gehoord te worden in een confrontatie met de ouder kan georganiseerd worden, onder bepaalde voorwaarden.

Wat gebeurt in een voorbereidend gesprek?   

Het eerste half uur gebeurt de kennismaking met het kind en de begeleider. Het kind zegt vaak dat die ouder niet luistert, enkel zegt wat het kind moet doen... 

Aan het kind wordt gevraagd wat hij/zij zelf wil zeggen tegen de ouder in het gesprek samen en wat hij/zij wil dat de begeleider tegen de ouder zegt. Het wordt aan het kind gevraagd of  de ouder iets mag zeggen tegen hem/haar en of de begeleider mag tussenkomen, wanneer de ouder te ver gaat. Het kind geeft aan of hij er al dan niet wil bij zijn bij het gesprek met de ouder. In het tweede half uur tijd vindt de kennismaking van de begeleider met de ouder plaats. Tenslotte vindt een (kort) gesprek van begeleider samen met ouder en kind plaats.

 

Wat is oudervervreemding?

Een kind of een ouder verlaat het systeem of de verblijfsregeling onder invloed van druk of invloed van de andere ouder of het kind. Het kind kiest de kant van een ouder om verschillende redenen en verstoot de andere ouder. Het wil niet in een hoog escalerend ouderconflict blijven zitten (al dan niet een vechtscheiding voor de Familierechtbank).

Dit fenomeen kent bepaalde ingrediënten, maar kan niet als een welbepaald syndroom of een ziekte gezien worden, die moet aangepakt worden. Vandaar dat de 's' van het Parental Alienation de laatste tijd niet meer wordt toegevoegd. Het omvat een complexe keten van gebeurtenissen en factoren. Oudervervreemding wordt beïnvloed door de leeftijd van het kind, de duur van de vervreemding en de mate van afstemmingspogingen van de ouders. Hoe ouder het kind, hoe langer de duur van de vervreemding en hoe groter de afstand tussen ouder en kind, des te moeilijker om het contact te herstellen. Het is belangrijk om als ouder terug op een lijn komen te staan en in te zien wat de vervreemding kan veroorzaakt hebben. Spreek een professional aan bekend met oudervervreemding om een stappenplan af te spreken en te doorlopen. De professional moet het gevoel geven dat er iets aan wordt gedaan en ouders moeten het front terug opnemen om dit fenomeen aan te pakken. Een plan leert je de vervreemding in je leven plaatsen, zodat je verder kan. Vraag om hulp, kom even langs.

Reken op een vaste & correcte all-in prijs.

De juiste begeleiding bij oudervervreemding.
Vooral de voorbereiding van het gesprek samen met de ouder nemen een belangrijke plaats in.

Ik kijk naar de meest efficiënte manier om uit deze situatie te geraken, zodat alle betrokkenen tevreden zijn. 

*Voor een multi-disciplinaire benadering, neem contact op met Triangel

Belangrijk

 • Gun jezelf opnieuw het ouderschap.
 • Blijf goede intenties zoeken en tonen naar de andere ouder toe, hoe moeilijk ook.
 • Blijf weg van de strijd en gerechtelijke maatregelen. Dwang brengt je kind niet terug.
 • Maak ‘jezelf beter voelen’ tot een prioriteit in je leven, ook al zit je in isolatie.
 • Kom langs en laat je begeleiden, omdat het noodzakelijk is.

Wat krijg je bij Katrien ?

 • Een vlotte aanpak van deze schokkende, onverwachte gebeurtenis.
 • Een doordachte, efficiënte en duurzame begeleiding van je probleem.
 • Iemand die de klemtoon legt op inzichten en psychologische stappen in dit proces.
 • Iemand die oplossingsgericht werkt.
 • Een bemiddelaar die de situatie serieus neemt en jullie benadert op een contextuele, kordate manier.

 

 • Een bemiddelaar, die zich mee in de hoog escalerende conflictsituatie zet, om jullie belangen na te gaan en de onderliggende dimensie te laten opspelen.
 • Een bemiddelaar met veel ervaring en inzicht in onvoorspelbare, schokkende gebeurtenissen: contactherstel behoort sinds begin 2019 tot het vaste takenpakkket.
Enkele relevante blogartikels op mijn ervarings-kennisplatform

Hoe kan contactherstel plaatsvinden?

Er is geen pasklare remedie voor contactherstel en het neemt zowiezo veel tijd in beslag. 
Wat een ouder voelt, die achtergelaten wordt, of de andere zorgouder is normaal, de omstandigheid of gebeurtenis, is dat niet. 

Vraag op tijd hulp.  Het kan zo niet meer. Het is te vaak voorkomend bij  (v)echtscheidingen.

Wat te doen?

 • Je neemt je verantwoordelijkheid op als ouder, zorgt ervoor dat je kind niet merkt, leest of hoort, wat tussen jullie gebeurt!  Maak geen ruzie in aanwezigheid van de kinderen. De gevolgen hiervan zijn even zwaar voor het kind als wanneer hij/zij het conflict zelf heeft ondergaan.
 • Blijf als achtergebleven ouder in contact met het kind, maar dring je niet op door voortdurend berichten te sturen, te bellen. Het kind voelt dan teveel druk, kan niet voor zichzelf denken of zichzelf zijn.
 • Staak jullie strijd in de rechtbank. Justitie is vaak niet het juiste platform om menselijke problemen op te lossen. Kunnen jullie het zelf of met jullie advocaten uitklaren? Raadpleeg een neutrale derde persoon en stel een stappenplan op.
  • Hou de emoties onder controle.  Sociale zintuigen helpen om te overleven, maar mogen niet te lang ingezet worden op een negatieve manier (walging, verzet en woede). Dan geraakt het systeem ontregeld. Het onmiskenbare nut van bemiddeling is deze emoties te kanaliseren en ouders door verbindende vragen tot beslissingen en afspraken laten komen.
 • Vraag om contactherstel en een gesprek met je kind bij een erkende instantie zoals Triangel.

Het zal niet lukken, wanneer...

 • het gesprek niet op het gepaste moment plaatsvindt (timing!).
 • de ouder en het kind niet goed worden voorbereid op wat zal komen (wie zegt wat en mag wat verwachten). De ouder is bijvoorbeeld niet bereid om naar het kind te luisteren en deze mening te volgen, wanneer het zijn mening geeft en duidelijk spreekt. Dit is cruciaal voor het kind vooraleer een gesprek met de ouder kan plaatsvinden.
 • het gesprek niet in de juiste ‘sfeer’ plaatsvindt: de omgeving is te klinisch, de context van een rechtzaak is zeer stressvol. Het kind acht het risico dat de ouder opnieuw in vertrouwd gedrag hervalt, groot.
 • het de intentie van de ‘achtergelaten’ ouder is om een externe instantie, zoals de familierechter te laten beslissen en zo de zaak uit handen te geven om te ‘winnen’.
 • de ouder het kind wil overtuigen om terug te komen,  wil uitleggen wat er precies gebeurd is, te wijzen op de fouten van het kind.    Het kind wil de gewone band met de ouder bevestigd zien, zonder complicaties en moeilijkheden.