Contactherstel

Ik begeleid u door deze stressvolle periode

Contactherstel

Wanneer een ouder en een kind elkaar een hele tijd niet hebben gezien.

Een voorbereidend gesprek van ouder en van kind apart met de bemiddelaar vinden plaats, niet noodzakelijk beide ouders samen.

Het kind of de ouder stelt een vraag of laat toe om de ander te zien. 

Wanneer het kind wil gehoord worden in confrontatie met de ouder kan dit onder bepaalde voorwaarden georganiseerd worden.

Tijdens het gesprek met het kind maak ik een half uur kennis met het kind. Het kind haalt vaak dezelfde redenen aan wanneer het gaat over de contactbreuk met de ouder, die het niet meer ziet.

Soms wil het kind aanwezig zijn bij het gesprek met de ouder en zelf de boodschap geven aan de ouder, soms wil het kind aanwezig zijn, maar dat ik de boodschap geef en soms wil het kind niet aanwezig zijn.  Soms volgt een gesprek tussen ouder en kind met de bemiddelaar erbij, soms niet.

Het is belangrijk te luisteren naar de noden van partijen, naar het kind en naar de situatie. Kom naar mij voor meer informatie.

 

Wat is oudervervreemding?

Een kind of een ouder verlaat het systeem of de verblijfsregeling.

Het kind verstoot een ouder om verschillende redenen. Het wil niet in een hoog escalerend ouderconflict blijven zitten (al dan niet een vechtscheiding voor de Familierechtbank) en kiest een kant, al dan niet onder invloed van een ouder.

Dit fenomeen kent bepaalde ingrediënten, die niet steeds allemaal aanwezig zijn, maar het is geen ziekte. Het omvat een complexe keten van gebeurtenissen en factoren. Oudervervreemding wordt beïnvloed door de leeftijd van het kind, de duur van de vervreemding en de mate van afstemmingspogingen van de ouders.

Hoe ouder het kind, hoe langer de duur van de vervreemding en hoe groter de afstand tussen ouder en kind, des te moeilijker het contactherstel zal zijn.

Het is belangrijk om als ouders het front terug op te nemen en in te zien wat de vervreemding kan veroorzaakt hebben en welke plaats deze heeft in je/jullie leven. Spreek een professional aan bekend met oudervervreemding voor een stappenplan, die het gevoel geeft dat er iets aan wordt gedaan.  Kom even langs.

Reken op een vaste & correcte all-in prijs.

De juiste begeleiding bij oudervervreemding.
Vooral de voorbereiding van het gesprek samen met de ouder nemen een belangrijke plaats in.

Ik kijk naar de meest efficiënte manier om uit deze situatie te geraken, zodat alle betrokkenen tevreden zijn. 

 

Belangrijk

 • Gun jezelf opnieuw het ouderschap.
 • Blijf goede intenties zoeken en tonen naar de andere ouder toe, hoe moeilijk ook.
 • Blijf weg van de strijd en gerechtelijke maatregelen. Dwang brengt je kind niet terug.
 • Maak ‘jezelf beter voelen’ tot een prioriteit in je leven, ook al zit je in isolatie.
 • Kom langs en laat je begeleiden, omdat het noodzakelijk is.

Wat krijg je bij Katrien ?

 • Een vlotte aanpak van deze schokkende, onverwachte gebeurtenis.
 • Een doordachte, efficiënte en duurzame begeleiding van je probleem.
 • Iemand die de klemtoon legt op inzichten en psychologische stappen in dit proces.
 • Iemand die oplossingsgericht werkt.
 • Een bemiddelaar die de situatie serieus neemt en jullie benadert op een contextuele, kordate manier.

 

 • Een bemiddelaar, die zich mee in de hoog escalerende conflictsituatie zet, om jullie belangen na te gaan en de onderliggende dimensie te laten opspelen.
 • Een bemiddelaar met veel ervaring en inzicht in onvoorspelbare, schokkende gebeurtenissen: contactherstel behoort sinds begin 2019 tot het vaste takenpakkket.
Enkele relevante blogartikels op mijn ervarings-kennisplatform

Hoe kan contactherstel plaatsvinden?

Er is geen pasklare remedie voor contactherstel en het neemt zowiezo veel tijd in beslag. 
Wat een ouder voelt, die achtergelaten wordt, of de andere zorgouder is normaal, de omstandigheid of gebeurtenis, is dat niet. 

Vraag op tijd hulp.  Het kan zo niet meer. Het is te vaak voorkomend bij  (v)echtscheidingen.

Wat te doen?

 • Je neemt je verantwoordelijkheid op als ouder en zorgt ervoor dat je kind niet merkt, leest of hoort, wat tussen jullie gebeurt!  De gevolgen voor een kind om getuige te zijn van ouderlijke ruzies zijn even zwaar als wanneer hij/zij het conflict zelf meemaakt.
 • Blijf als achtergebleven ouder in contact met het kind, maar dring je niet op door voortdurend berichten te sturen, te bellen. Het kind voelt dan teveel druk en kan dit niet aan.
 • Staak de strijd in de rechtbank. Justitie is vaak niet het juiste platform om menselijke problemen op te lossen.  Raadpleeg een neutrale derde persoon en stel een stappenplan op om dingen uit te klaren tussen jullie.
 • Hou emoties onder controle.  Sociale zintuigen helpen om te overleven, maar mogen niet te lang ingezet worden op een negatieve manier (walging, verzet en woede).        Dan geraakt het systeem ontregeld. Bemiddeling kanaliseert deze emoties en laat ouders door verbindende vragen tot  afspraken komen.
 • Vraag om contactherstel en een gesprek met je kind.

Het zal niet lukken, wanneer...

 • de timing niet goed zit: het gesprek niet op het gepaste moment plaatsvindt.
 • de voorbereiding voor een gesprek tussen ouder en kind onvoldoende was: ouder en het kind zijn nog niet klaar voor een gesprek. De ouder is bijvoorbeeld niet bereid om naar het kind te luisteren, wanneer het zijn mening geeft en duidelijk spreekt. Dit is essentieel voor het kind om een gesprek met de ouder toe te laten.
 • het gesprek niet in de juiste ‘sfeer’ plaatsvindt: de omgeving is te klinisch, de rechtzaak hangt nog boven het hoofd. Het kind acht het risico dat de ouder opnieuw in vertrouwd gedrag hervalt, groot.
 • de ‘achtergelaten’ ouder de familierechter wil laten beslissen over het contact ouder - kind.
 • de ouder het kind wil overtuigen om terug te komen.  Zodra de ouder het kind wil wijzen op de fouten van het kind, haakt het kind af.   Het kind wil enkel de gewone band met de ouder bevestigd zien.