Echtscheidings bemiddeling en Ouderschaps bemiddeling

Ik begeleid je doorheen je traject met open vizier

Echtscheidingsovereenkomst

Na het eerste kennismakingsgesprek bij mij op kantoor vraag ik jullie gegevens en attesten op en spreken we een bedrag af voor de opstelling van de overeenkomst.  Jullie komen tot de juiste keuzes en beslissingen voor jullie toekomst en die van jullie kind. Jullie krijgen alle nuttige informatie over de juridische, financiële, materiële en emotionele aspecten van een scheiding.

Ik stel de echtscheidingsovereenkomst met jullie op aan de hand van:  

 • de berekening van de onderhoudsbijdrage voor uw kinderen, via een objectieve calculator.
 • de volledige regeling van de verschillende uitgaven voor uw kind.
 • de verblijfsregeling van jullie kind(eren).
 • de regeling of verdeling van de woning.
 • eventueel persoonlijk onderhoudsgeld voor de ex.
 • de verdeling van de rekeningen, verzekeringen, pensioensbijdrage of erfenisregeling.

Het echtscheidingsdossier dien ik, na ondertekening ervan door jullie, in bij de familierechtbank.
Drie à vier maanden later zijn jullie definitief gescheiden.
Er komen geen advocaten aan te pas.
Het emotioneel proces en de verwerking van de echtscheiding door jullie en jullie kind krijgen in mijn traject tijd en ruimte.

Ouderschaps overeenkomst

Ook voor samenwonenden zijn de afspraken rond de kinderen cruciaal.

Via ouderschapsbemiddeling worden een aantal afspraken op papier gezet rond de kinderen, het verblijf, de betaling van de financiële uitgaven van het kind door elke ouder en de communicatie rond de kinderen.

Ik onderzoek samen met jullie wat de impact is van ’twee huizen, twee kamers, een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin, twee opvoedingswijzen onder één dak, voor de kinderen, ...’?

In de ouderschapsovereenkomst worden afspraken vastgelegd rond de communicatie over en met de kinderen. Deze afspraken zijn op maat en mogen steeds herzien worden, ook jaren na een scheiding.  Een duidelijke en evenwichtige verblijfsregeling is voor de kinderen heel belangrijk.
Maak daar met je bemiddelaar een sluitende overeenkomst over op, die kan worden ingediend bij en gehomologeerd door de jeugd- en familierechter.

Dé perfecte begeleiding door jullie scheidingstraject & een echtscheidingsovereenkomst op maat, goed voor en 100 % aanvaard door de familierechtbank.

 

"Ik hanteer een duurzame expertise & transparante aanpak om tot een oplossing te komen."

Belangrijke Vragen

 • Welke praktische afspraken maak je rond het ouderschap?
 • Welke verblijfsregeling is haalbaar en wenselijk?
 • Wat kost een kind?
 • Wie betaalt wat en hoe ga je de kosten verrekenen ?
 • Wordt een onderhoudsbijdrage afgesproken?
 • Wie neemt de kinderen fiscaal ten laste?
katrien sansen scheidingsbemiddeling

Wat krijg je bij Katrien Sansen | Erkend Familiaal Bemiddelaar?

Als bemiddelaar:

 • ga ik met jullie na of je de relatie nog een kans wil geven en welke mogelijkheden er zijn.
 • zet ik me mee in het conflict om jullie belangen na te gaan en de onderliggende, relationele spanningen aan de oppervlakte te brengen.
 • geef ik aangepast relatie-huiswerk mee. Kijk met mij naar de vraag welke inzichten een man en vrouw tot een scheiding brengt.
 • leg ik de klemtoon op humane, empathische processen tussen twee mensen om te komen tot een evenredige win-win oplossing.
 • zie ik evengoed je kind(eren) in, rond of na een scheidingsproces, los van de ouder(s) of samen met een ouder. Wat betekent het voor een kind om twee huizen, twee slaapkamers te hebben of plots broers/zussen van een nieuwe partner erbij te ‘krijgen’?
 • werk ik op een snelle, efficiënte en goedkope manier.
 • ben ik zelf ervaringsdeskundige en weet ik waar het om gaat.

Unieke moderne aanpak:

 • De ideale combinatie tussen het juridische en het hulpverlenende.
 • De belichting van het emotionele proces op een empathische manier.
 • Informatie over juridische, fiscale en materiële aspecten van je scheiding.
 • Een vaste & correcte all-in prijs, afhankelijk van een aantal objectieve, financiële parameters.
 • Een echtscheidingsovereenkomst op maat en aangepast aan je situatie, goed voor en aanvaard door de familierechtbank.
 • Een toezicht op en onderzoek van je ouderschap voor, tijdens en na de scheiding.
 • Verbetering van de communicatie tussen jou en je kind.
 • De opstelling of herziening van je ouderschapsovereenkomst.
 • Een gesprek met je kind, wanneer je kind het wil of een stem wil hebben in jullie proces.
 • Veel aandacht voor het belang van je kind in het algemeen.

Het kind en de scheiding

Het kind en de scheiding

Een scheiding brengt voor jullie kind(eren) veel emoties en veranderingen met zich mee. Het kind staat centraal in de onderhandelingen over de verblijfsregeling, wie wat betaalt of ontvangt bij de scheiding. Het loopt vaak vast op een bepaald onderwerp, zoals de kleren of de schoolkeuze van de kinderen. Blijf niet in die patstelling vastzitten en concretiseer de verschillende kosten van uw kind: de verblijfsgebonden, de niet verblijfsgebonden en de buitengewone, uitzonderlijke uitgaven.  Je bemiddelaar kan het maandelijks onderhoudsgeld berekenen via een objectieve onderhoudsgeldencalculator. Kom tot een sluitende regeling van het gezag, de uitgaven en het verblijf van je kind, zodat je verder kan met je leven.

Tips

 • Laat uw kind niet de dupe zijn van jullie conflict. Het kind heeft niet gekozen voor deze situatie en wil niet tussen jullie komen te staan. Werk het conflict niet uit op hen.
 • Zorg voor een evenwichtige regeling en eenduidige communicatie.
 • Wees aanwezig voor je kind, ondanks je zorgen. Praat eerlijk met je kind, op het ogenblik dat het erom vraagt, ook al gaat dat je kind kwetsen. Leg uit dat je hem/haar altijd even graag blijft zien.
 • Geef het kind de veiligheid en geborgenheid, die je zelf als mens zo nodig hebt. Wat kan je eraan doen, als het kind zich niet helemaal thuis voelt of zichzelf kan zijn, wanneer het bij je verblijft?
 • Blijf ouders van je kind: laat de (conflictueuze) partnerrelatie los, geef het kind een perspectief. Vermijd ten allen tijde een vechtscheiding, de andere ouder te polariseren en in jullie emotie het kind te laten kiezen tussen twee ouders.

Kinderen Horen

Geef het kind ‘een stem’ in uw echtscheiding, laat het  uitdrukken hoe het zich voelt en hoe het vervolg er mag uit zien. Ik zie ook kinderen in dit proces, als je kind het wil. Ik koppel enkel de informatie terug naar de ouders, waar het kind  de toestemming voor geeft.

Op deze manier vermijd je dat:

 • de omgang tussen ouders en kinderen vastloopt,
 • kinderen worden uitgespeeld in een echtscheiding,
 • een kind een ouder niet meer wil zien (zie contactherstel - ouderverstoting) 

En krijg je inzicht in wat belangrijk is voor je kind.

Bescherm het kind tegen zorgen van volwassenen, waar het niets mee te maken heeft. Laat emails of officiële documenten niet lezen of rondslingeren! Het beeld van mama en papa moet voor een kind ongeschonden blijven zonder verwarring  te zaaien. Het is jullie verantwoordelijkheid je kind te laten opgroeien zonder schuldgevoel aan de scheiding!

Zorg voor Continuïteit

Laat je kind ook na de scheiding contact houden met de familie of vrienden van de andere ouder, de mensen waar het een goede band mee heeft. Als een kind vijf voorwerpen, die belangrijk zijn mag meenemen naar de andere ouder, voelt het zich sneller veilig en gerust. Laat de rugzak van uw kind niet te zwaar zijn, wanneer het van huis wisselt.