Katrien Sansen

Erkend Familiaal Bemiddelaar

(Erkenning door het Ministerie van Justitie)

Objectief

Bemiddeling is het proces waarbij een neutrale en onafhankelijke tussenpersoon twee of meerdere mensen begeleidt via gesprekken om te komen tot een overeenkomst. Deze overeenkomst vermeldt jullie afspraken over de relatie – of scheidingsproblemen. Een bemiddelaar geeft een platform om constructief met elkaar te praten en meer inzicht in het emotionele proces van de ander te krijgen, oa door verbindende vragen te stellen. Een scheiding of relatiecrisis is vaak een emotionele escalatie na een aanhoudend onevenwicht, die inzicht en juridische kennis vraagt. Doe beroep op een (erkend) bemiddelaar om tot een overeenkomst ‘op maat’ te komen. Hoe moeilijk het ook lijkt, deze ‘inspanning’ loont de moeite om tot duidelijke afspraken te komen. Zo vermijd je het einde van de relatie en de rechtbank!  Kies er niet voor om een jarenlang proces te voeren voor de rechtbank. Laat het in onderlinge toestemming verlopen. Veel goedkoper, sneller en efficiënter! 

motivatie

Bemiddelen gaat voor mij over op een bepaalde manier in het leven staan en open bespreken wat moeilijk voor je is. Het gaat over het teruggeven van een conflict aan twee mensen, die niet meer of niet constructief communiceren. We zijn het een beetje verleerd… het ‘pallaveren’ zoals de Afrikaanse wijzen onder een boom, die met de mensen zelf moeilijke punten op een duurzame manier oplossen. Ik heb zelf de ervaring van een zeer goed lopende communicatie met mijn ex-partner. De communicatie en de mate van conflict na een echtscheiding, zijn cruciaal voor het ‘goedvoelen’ van de ‘familieleden’ in de toekomst. En daar kom ik voor op.

ervaring

Ik geef een platform om te ventileren, uit te spreken wat nog niet op tafel ligt en treed verbindend op. Zo kunnen mensen zich meer empathisch opstellen naar elkaar en worden bepaalde punten verduidelijkt. Met deze handvaten kunnen mensen terug omgaan met elkaar, als ouders of als partners. Heel wat overbodig lijden (zeker van de kinderen) kan vermeden worden door via bemiddeling zelf een snel, efficiënt akkoord op te stellen. Leg uw toekomst niet in handen van een rechter of een advocaat, die voor u beslist. Door de juiste vragen te horen op het juiste moment, kan een sfeer van vertrouwen gecreërd worden, die toelaat in een opbouwende sfeer eruit te geraken. Speel de kinderen niet uit in jullie ouderlijk conflict door emotie de bovenhand te laten nemen. Het is cruciaal het kind een ‘stem’ te geven, zodat het voelt dat het ‘bestaat’. Ik hoor of spreek uw kind graag als een van de weinige bemiddelaars of organiseer een gesprek tussen ouder - kind. Deze informatie koppel ik terug naar de ouders, als het kind hier de toestemming voor geeft. Ik heb acht jaar als erkend familiaal bemiddelaar bij de Scheidingsconsulenten gewerkt. Door mijn opleiding in de Rechten (en zes jaar advokaat aan de balie) geraakte ik doordrongen van de essentie van het woord en het grote belang van bemiddeling tussen mensen van verschillende gender, achtergrond of nationaliteit. De terechtwijzing of correctie van een ‘partij’ bij een rechtzaak, werkt niet constructief of kijkt niet naar de toekomst. Dat doet bemiddeling wèl. Voordien begeleidde ik zes jaar mensen bij de verwerking van een schokkende gebeurtenis in de dienst slachtofferhulp van het CAW Antwerpen. Als bemiddelaar besef ik hoe essentieel het is voor mensen om te ventileren wat leeft en een vlotte verwerking te doorlopen. Recent sloot ik me aan bij het multidisciplinair centrum Triangel in Borsbeek, waar ik in deskundigen onderzoeken mensen begeleid bij moeilijk lopende verblijfsregelingen van kinderen.  

"Ik streef naar een transparante, integere verhouding gebaseerd op wederzijds vertrouwen."

Curriculum

  • Jurist - advocaat: master in de Rechten, KULeuven (1993) en zes jaar balie Leuven en Antwerpen (-1998).
  • Erkend familiaal bemiddelaar: bemiddelingsopleiding CBR Antwerpen, 2009, erkenning federale bemiddelingscommissie, 2010-.  Was werkzaam bij de Scheidingsconsulenten, de Kanteling in Schilde.
  • Deskundige: Triangel in Borsbeek: gesprekken met ouders bij moeilijk lopende verblijfsregelingen in (v)echtscheidingen; deskundigenonderzoek.
  • Postgraduaat als bemiddelaar: contextueel werken in het kader van familiale bemiddeling, KH Leuven Marleen Heylen, 2013.
  • Internationale - interculturele bemiddelaar: training Cross-Border Mediation, Berlijn, Duitsland, september 2014 : hoe omgaan met dossiers van kindontvoering over de grenzen in samenwerking met Child Focus, Missing Children en MiKK Germany.  Meermaals langdurig verblijf in het buitenland, oa Verenigde Staten van Amerika (1978, 1986, 1988,...) Zimbabwe, Zuidelijk Afrika (2000-2006), Duitsland (Saarbrücken, 4 maand, 1991).
  • Verkiezingswaarnemer: Sarajevo, Yoegoeslavië (1996) en Zuid-Afrika (1993).

Bij Katrien staan jullie centraal

"Vanuit mijn ervaring en visie wijs ik de juiste weg aan"

Katrien Sansen Scheidings-en Ouderschapsbemiddeling
Katrien Sansen Scheidings-en Ouderschapsbemiddeling
Katrien Sansen Scheidings-en Ouderschapsbemiddeling
Katrien Sansen Scheidings-en Ouderschapsbemiddeling
Katrien Sansen Scheidings-en Ouderschapsbemiddeling
Katrien Sansen Scheidings-en Ouderschapsbemiddeling