Relatiebemiddeling

Ik bekijk samen met jullie de relatie

Alles op een Rij

Als jullie  niet goed weten waar jullie staan in de relatie, de scheidingsbeslissing nog niet hebben genomen, maar wel twijfelen en de voortdurende spanningen, irritaties en miscommunicaties willen doen ophouden...
Bekijk dan samen wat de opties zijn.
Soms denkt één van jullie beiden al om de relatie te verbreken.
Zet de problemen op een rij, uw bemiddelaar helpt u daarbij.  

De Bemiddelaar

De bemiddelaar:
  • brengt duidelijkheid aan in de moeilijkheden tussen jullie.
  • laat jullie met elkaar praten en naar elkaar ‘luisteren’, werkt verbindend.
  • bekijkt met jullie of je de relatie nog een kans wil/kan geven.
Om gemakkelijker te kunnen beslissen uit elkaar te gaan, volledig te gaan voor de relatie of tijdelijk een time-out in te lassen.

vaste & correcte all-in prijs

Reken op een vaste & correcte all-in prijs.

Gaat het moeilijk tussen jullie, mis je al enige tijd knuffels of intimiteit?
Ga samen in bemiddeling om ‘de energie’ in jullie relatie te bekijken en waar jullie staan.
Durf, kan je de relatie nog een kans geven?

Ik hanteer een duurzame expertise & transparante aanpak om tot een oplossing te komen.

Waar staan jullie in de relatie?

Wat is jullie huidige anker binnen de relatie?
Hoeveel tijd heb je nog voor het zand is doorgelopen?
Kan je nog anders naar hetzelfde plaatje kijken?
Heb je een microfoon nodig om te worden verstaan?

Het Anker

Wat is jullie anker binnen de relatie?

Wie gooit het anker aan wal of dobberen jullie rond midden op zee? Het gaat over een handvat dat jullie samenhoudt (een ‘trigger’), ingeprent tijdens de opvoeding, dat een karakter bepaalt en opspeelt, wanneer het moeilijk wordt. Wie bepaalt wat gebeurt elke dag? Gaan jullie aan dezelfde ‘wal’ voor anker of eet je van twee walletjes? Gebruik je de ankers in het leven om jezelf of je partner beter te doen voelen? Vecht je tegen de bierkaai?  Ga je in de strijd en wat wil je dan bereiken? Kom langs, praat erover met een neutrale, onafhankelijke persoon, om jullie familiale situatie te verhelderen, ‘de dingen op een rij te zetten’? Laat deze onzekere turbulente tijd niet boven je hoofd groeien. Zoek een geruststelling of erkenning onder mijn begeleiding.

De Energiemeter

Hoeveel tijd heb je nog voor het zand is doorgelopen?

 

Heb je nog energie over in deze tijden of sta je op het punt alles op te geven?  Wordt je dag overschaduwd door ruzies en irritaties? Stel je je vragen bij de kwaliteit van jullie relatie?

Hoe beleef je de situatie, welke problemen zijn er, wanneer, waarom? Wat betekenen deze problemen voor jou en voor je partner?

Waar sta je vandaag? Hoe zie je de toekomst, wat heb je zelf nodig? En je partner?

Op welke vlakken kom je tekort, welke compromis wil, kan je niet meer sluiten? Zoals op het fysieke, financiële vlak of het mentale ondersteuningsvlak?

 Kunnen/willen jullie mekaar nog ondersteunen, investeren in dit samenzijn? Is een tijdelijke onderbreking of pauze het beste?

Het Andere Plaatje

Soms moet je veranderen, om jezelf te blijven.

Change the way you look at things to change what you are looking at.

Kan je nog anders naar hetzelfde plaatje kijken of heb je al zo vaak dezelfde foto genomen of realiteit voor je gezien?  Ben je de hoop aan het opgeven en doet de ander niet ‘wat jij wil’?

Als je de ander niet meer kan laten zijn, aanvaarden zoals die is en je hebt alle opties bekeken, kan je nog maar 1 kant uit?

Bekijk de andere paden met een externe persoon voor de verbetering van jullie samenzijn? Benader de andere ‘kanten’ van het verhaal, om niet onbezonnen definitieve beslissingen te nemen.

De Communicatie

Heb je een microfoon nodig om je verstaanbaar te maken?

Heb je het gevoel dat thuis niet naar je wordt geluisterd? Ga je blijven roepen en je standpunt met veel lawaai aan de ander opdringen, zelfs via de gerechtelijke weg? Of is het tijd om je toon te verlagen?  Kies je voor een constructieve interactie door je problemen op een rij te zetten en tot een akkoord te komen dat voordelig is voor beiden? De Familierechtbank verwijst familiale conflicten door naar een bemiddelaar. De bemiddelaar zet jullie aan tafel en praat over jullie problemen om er samen uit te komen. Je kiest op elk ogenblik welke communicatie nuttig of houdbaar is binnen een relatie. Vermijd het ‘strijdplatform’ om een beslissing af te dwingen of op de lange baan te schuiven.

Sporten + Ontspannen = Gezond

Als het echt niet goed met je gaat, laat je ontspanning of beweging als eerste vallen in je tijdsbesteding.  Ligt het alleen aan je relatie of is het een ‘samenloop van omstandigheden’ die op je inwerken? Ook andere ‘hindernissen’ in je leven kunnen je tot een scheidingsbeslissing brengen, maar is dat wat je als eerste te doen staat? Maak ‘je beter voelen’ tot een prioriteit in je leven, ook al zijn er kleine kinderen, roept je vrouw dat ze het niet alleen aankan en is je job heel veeleisend of denk je niet rond te komen. Kom langs en laat je begeleiden in het ‘snel weer beter voelen’, omdat het mag. Vraag op tijd hulp. Voor het te laat is.

Wat krijg je bij Katrien ?

  • Gaan jullie ‘het’ nog een kans geven, en welke?
  • Iemand die zich mee in het bemiddelingsgesprek zet om jullie belangen na te gaan en te kijken naar de diepere dimensie van onderliggende, relationele spanningen.
  • Iemand die aangepaste relatie‘oefeningen’ meegeeft. Kijk met mij naar de vraag welke inzichten een man en vrouw tot een scheiding brengt.
  • Iemand die de klemtoon op de humane, empathische processen tussen twee mensen legt om te komen tot een evenredige win-win oplossing. Iemand die op een snelle, efficiënte en goedkope manier werkt.
  • Een bemiddelaar, die, na doorverwijzing door de familierechtbank van een conflict of scheiding (gerechtelijke doorverwijzing) ook kinderen mag zien, indien zij dat wensen, los van de ouders of samen met hen.
  • Iemand die bijzondere aandacht besteedt aan je kind : welke stem heeft je kind in jullie proces, wat betekent het voor je kind twee huizen, twee bedden te hebben, kinderen van een nieuwe partner erbij te ‘krijgen’?
  • Iemand die zelf ervaringsdeskundige is en weet waar het om gaat.
Enkele relevante blogartikels op mijn ervarings-kennisplatform