Specialisatie Opleiding Familiale Bemiddeling

U wil erkend bemiddelaar worden?

Wat houdt de specialisatie opleiding bemiddeling in?

De volgende thema’s komen in vijf lesdagen aan bod :
  • Het bemiddelingsproces verder uitgediept met de juridische en filosofische principes, die erbij komen kijken.
  • De psychologische en sociologische aspecten van bemiddeling.
  • De emotionele aspecten van bemiddeling: hoe omgaan met emoties in bemiddeling, patstellingen en het deblokkeren ervan.
  • De cross border mediation: waardeoordelen en culturele verschillen en hoe daarmee omgaan.
  • De juridische aspecten van bemiddeling met een uitdieping van de Familierechtbank, de onderhoudsbijdrage, de verblijfs-, gezags- of kostenregeling van het kind.
  • Een hoop uitgediepte praktijkoefeningen en rollenspelen over oa onderhoudsbijdrage,  emoties bij bemiddeling, partnergeweld, de ontwikkeling van eigen bemiddelingsvaardigheden in het bemiddelingsproces.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is het proces waarbij een neutrale en onafhankelijke tussenpersoon twee of meerdere mensen begeleidt via gesprekken om te komen tot een overeenkomst. In die overeenkomst staan de akkoorden over de relatie – of scheidingsproblemen. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de mensen een platform krijgen om constructief te praten met mekaar en inzicht in het emotionele proces van de ander te krijgen

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die een basisdiploma bemiddeling heeft of de basisopleiding bemiddeling heeft gevolgd (en gehaald), mag de opleiding starten. Indien u slaagt, komt u in principe in aanmerking om als bemiddelaar erkend te worden door de de Federale Bemiddelingscommissie.

.

Bemiddeling is het beroep van uw toekomst!

Bemiddeling is het beroep van de toekomst! Door het stijgend aantal echtscheidingen of 1 op 2 komen meer en meer mensen in aanraking met conflicten en problemen in families, zeker als er kinderen zijn. Bemiddeling wordt hoe langer hoe belangrijker om mensen op een efficiente, goedkope en snelle manier beslissingen te laten nemen voor hun toekomst en een volledige echtscheidingsovereenkomst te laten ondertekenen bijvoorbeeld.