"Vanuit mijn 12 jaar ervaring en expertise in familiale bemiddeling en scheidingsbemiddeling wijs ik je de juiste weg."

Wat als er ...
scheurtjes
komen?

Katrien Sansen – Erkend Bemiddelaar

Echtscheidings bemiddeling & ouderschaps bemiddeling

Professionele en menselijke begeleiding van mensen, die uit elkaar gaan of gegaan zijn, om te komen tot een echtscheidings- of ouderschapsovereenkomst.

Jullie krijgen alle nuttige informatie over de juridische, financiële, materiële en emotionele aspecten van een scheiding op een goedkope, efficiënte manier.
Jullie maken de juiste keuzes door inzicht te krijgen en gedragen beslissingen te nemen voor jullie toekomst en die van het kind. Het emotionele proces en de verwerking van de scheiding krijgen bij mij veel tijd en ruimte.

Na een eerste kennismakingsgesprek vraag ik de nodige gegevens en spreken we een bedrag af voor de opstelling van de overeenkomst. Ik stel de echtscheidingsovereenkomst door onderlinge toestemming (EOT) op en dien het dossier in bij de familierechtbank. 


Katrien Sansen | Erkend Familiaal Bemiddelaar

Ouder-kind Contactherstel

Wanneer een ouder en een kind elkaar een hele tijd niet hebben gezien, is het kind vervreemd van een ouder, heeft het kind het contact verbroken of een ouder verstoten.

Een traject met ouder en/of kind met de bemiddelaar wordt opgestart, afhankelijk van de situatie met beide ouders samen, tussen ouder-kind, met het kind apart.

Gesprekken vinden niet noodzakelijk met beide ouders samen plaats, tussen de achtergebleven ouder en het kind. Het kind wordt vanaf een bepaalde leeftijd apart gezien door de bemiddelaar. Wanneer het kind wil samenzitten met de ouder, wordt dit onder bepaalde voorwaarden georganiseerd.

Het kind haalt vaak dezelfde redenen, overtredingen aan, wanneer het gaat over de contactbreuk met de achtergebleven ouder.

In het gesprek met ouder en kind:

  • wil het kind aanwezig zijn en zelf de boodschap geven aan de ouder,
  • wil het kind aanwezig zijn, maar dat de bemiddelaar de boodschap geeft,
  • wil het kind niet aanwezig zijn en kan de bemiddelaar met de ouder praten,
  • kan de bemiddelaar afwezig zijn en ouder en kind laten praten.

Het is belangrijk te luisteren naar de noden van partijen, van het kind en de situatie. Ouders kunnen via gesprekken met een bemiddelaar tot een aanpassing van de verblijfsregeling komen.

We spreken van oudervervreemding, wanneer een kind niet meer in een hoog escalerend ouderconflict wil blijven en de kant kiest van één ouder. Het gaat meestal niet over een eenmalige gebeurtenis, maar over een hele voorgeschiedenis, die ertoe heeft geleid dat het kind niet meer naar de andere ouder wil.

Oudervervreemding wordt oa beïnvloed door de leeftijd van het kind, de duur van de vervreemding en de mate van afstemmingspogingen door de ouders. Kom naar mij voor meer informatie of lees mijn blog

Lees meer

Internationaal / NL

Een efficiënte en snelle oplossing voor je internationaal familiaal conflict, over de grenzen heen of met verschillende nationaliteiten, krijg je door een overeenkomst op te stellen met duidelijke afspraken over je toekomst in het belang van je kind...

Lees meer

International / EN

A solution for an international family conflict before or after your child disappearing. I will guide you to set up an agreement concerning practical...

Read more

Relatiebemiddeling

Weet je niet goed waar je staat in de relatie? Heb je nog geen beslissing genomen, maar twijfel je en lopen de spanningen, irritaties en miscommunicaties hoog op... Lees meer

Stress & Burn-out

Zit ‘het’ allemaal hoog en heb je geen energie om aan je dag te beginnen, naar je werk te gaan ? Hoe nog naar je eigen realiteit durven kijken, gun je jezelf iets...

Lees meer

Wat is familiale/scheidings bemiddeling?

Bemiddeling is het proces waarbij een neutrale en onafhankelijke tussenpersoon twee of meerdere mensen begeleidt via gesprekken om te komen tot een overeenkomst. In die overeenkomst staan uw akkoorden over de relatie – of scheidingsproblemen. U krijgt een platform om constructief te praten met mekaar en inzicht in het emotionele proces van de ander, doordat de bemiddelaar u elk evenveel tijd en ruimte geeft om te praten. Een scheiding of relatiecrisis is vaak een emotionele escalatie na een aanhoudend onevenwicht, die inzicht en juridische kennis vraagt. Doe beroep op een (erkend) bemiddelaar om tot een overeenkomst ‘op maat’ te komen. Hoe moeilijk het ook lijkt, deze ‘inspanning’ loont de moeite om tot duidelijke afspraken en een overeenkomst te komen. Zo kan u het einde van de relatie en de rechtbank vermijden! U kiest niet om uw scheiding jarenlang voor de rechtbank uit te vechten met alle gevolgen van dien? En, u lost uw probleem snel en efficiënt op en bent veel minder geld kwijt! 

"Ik help je uit de rechtbank te blijven"

Bemiddeling is een zelfstandig traject, los van de rechtbank.
Uw autonomie wordt bevorderd door de mogelijkheid te krijgen geïnformeerde keuzes te maken, bij de start van uw traject.

Toekomstperspectief

+12 jaar ervaring

Efficiënte aanpak